Nieuwbouw Willemsparkschool

Het gaat nu echt gebeuren. Alle benodigde vergunningen zijn binnen. Vanaf 1 januari a.s., of heel kort daarna, wordt de oude Willemsparkschool gesloopt en zal er nieuwbouw komen op  het terrein tussen Cantaloupenburg en Frederikstraat. De werkzaamheden zullen vermoedelijk anderhalf jaar duren. Op 28 november werden de buren geïnformeerd door Arjen Brandon (zie foto), die namens Themelion het project heeft voorbereid, in opdracht van de het schoolbestuur.

Er waren nogal wat vragen, waarbij men zich vooral zorgelijk toonde over de last die het bouwverkeer gaat veroorzaken, en dat in een ‘wijkje’ waarin parkeren en de weg op gaan toch al problematisch is. Enkele suggesties die naar voren werden gebracht zullen door de heer Brandon ter kennis van de gemeente worden gebracht.

Om de werkzaamheden mogelijk te maken zal het pand aan de Frederikstraat 26-28 worden gesloopt en later weer opgebouwd. Die wederopbouw is de verantwoordelijkheid van de gemeente en zal ter hand moeten worden genomen nadat de bouw van de nieuwe school is afgerond. Daarover kon de heer Brandon geen mededelingen doen.

Na de bijeenkomst met de buren was er een vergelijkbare bijeenkomst met de ouders. De school heeft een gebouw in Mariahoeve toegewezen gekregen om de lessen te kunnen voortzetten. Om het vervoer daarheen te regelen moeten allerlei afspraken worden gemaakt. In ieder geval werd de toezegging gedaan dat vanuit de Frederikstraat niet dagelijks bussen zullen vertrekken naar de tijdelijke behuizing. Daar wordt een ander vertrekpunt voor gezocht.
29 november 2012