Nieuwbouw Willemsparkschool

Aan de Frederikstraat is de ingang van de Willemsparkschool. Om de school zelf te bereiken moet je door een poort, waarna je op een soort binnenplein komt, waar ter rechterzijde een wirwar van gebouwtjes samen de school vormen. Ze lijken me ideaal om verstoppertje in te spelen.Elly van Bentem, de locatieleider, leidt me al pratend rond en na een paar tellen heb ik al geen idee meer waar de ingang ook al weer was. Diverse lokalen zijn opgefleurd met trapjes die naar verhoogde, afgezonderde plekken leiden. Constructies die gemaakt zijn door enthousiaste ouders en die niet alleen dienen ter verfraaiing maar ook om kinderen even apart een opdracht te laten uitvoeren, of individueel te begeleiden.

Onderhoud nachtmerrie
‘Het mag er avontuurlijk en knus uitzien maar het onderhoud is een beetje een nachtmerrie aan het worden. En in de herfst en de winter kost het grote moeite de boel warm en droog te houden. Kijk maar, hier en daar zie je zelfs vochtplekken aan de muren. De school, die dateert uit 1938 is aan vervanging toe. Renovatie zou technisch gezien ook wel mogelijk zijn, maar de afdeling onderwijs van de gemeente prefereert in een geval als het onze nieuwbouw. En daar hebben we dus een plan voor laten maken, door architectenbureau TOPOS. Bureau Themelion begeleidt het hele bouwproces. Het plan houdt in dat er één gebouw komt van twee verdiepingen, met een gymzaal in de kelder. De nieuwe school komt iets meer aan de linkerkant van deze binnenplaats te liggen (als je met de rug naar de Frederikstraat staat, en daar dwars op). Waar de gebouwtjes nu staan komt ruimte voor sport en spel in de open lucht.’

Voorgevel tijdelijk eruit
Vanuit de onderwijshoek is het plan goedgekeurd en de financiering is rond. Nu is men aan het bekijken of het ook vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening acceptabel is en of het bouwproces geen buitensporige hinder gaat geven. Met het oog daarop heeft de school twee voorlichtingsavonden georganiseerd voor omwonenden, die te horen hebben gekregen dat het de bedoeling is de karakteristieke voorgevel van de school tijdelijk te verwijderen en anderhalf jaar later weer terug te plaatsen. Daardoor krijgt het bouwverkeer toegang tot de binnenplaats en blijft de overlast in de Frederikstaat en de aan de andere kant gelegen Cantaloupenburg binnen de perken.

Wisselschool

‘Wij hopen in oktober het groene licht te krijgen. Ja, dan breekt er een enerverende periode aan. Van de gemeente krijgen we een zogenaamde wisselschool toegewezen en daar moeten dagelijks ruim 200 leerlingen heen worden vervoerd, met bussen. We moeten nog een plek gaan uitzoeken vanwaar die gaan vertrekken. Dat kan niet hier in de straat, dan zou de boel helemaal verstopt raken. Voor de ouders zal het ook een heel gedoe worden: om 8.30 uur precies moeten de kinderen er dan zijn en om 15.00 uur worden ze weer afgeleverd. Dat luistert dan allemaal wat nauwer dan nu. Ach, aan de ene kant is dat natuurlijk een heel getob, maar aan de andere kant hebben we er ook erg veel zin in.’

Meer informatie
De Willemsparkschool is onderdeel van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging en werkt volgens het ‘international primary curriculum’ (IPC), waarin een grote nadruk ligt op thematische opdrachten en zelfwerkzaamheid. Meer informatie, ook over de nieuwbouwplannen, is te vinden op: www.willemsparkschooldenhaag.nl
Let wel op de toevoeging: ‘denhaag’! In Amsterdam is toevallig ook een Willemsparkschool.

Frits Hoorweg
uit: wijkkrant Archipel&Willemspark, juni 2011

voor nieuwbouwplannen zie hier