Nieuwe “boomrotondes” in het Prinsenvinkenpark

In het Prinsenvinkenpark staat een monumentale esdoorn middenin een fraaie ronde boomspiegel. Op twee andere plekken in de directe omgeving wil de gemeente eveneens dergelijke “boomrotondes” aanleggen om de bomen te beschermen. Het gaat om een grote plataan (die nu al schade ondervindt door parkerende auto’s) en een kleiner recent geplant boompje (een es) dat ook midden op straat staat maar nu in een dergelijk klein plantgat dat er met enige regelmaat tegenaan wordt gereden. De boom is al enkele malen vervangen. De gemeente wil nu tegelijkertijd die es vervangen door een groter exemplaar: mogelijk een amberboom (liquidambar).

Het voornemen is om op beide nieuwe locaties een nieuw, rond (diameter 8 meter) plantvak te maken zodat de bomen nu en in de toekomst voldoende ruimte hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. De werkzaamheden zouden voor het einde van dit jaar afgerond moeten zijn. Begin volgend jaar volgt dan nog het aanbrengen van een hekje, zoals dat nu ook al om de esdoorn aanwezig is (naar de exacte vorm wordt nog gekeken i.v.m. beschikbaarheid van materialen).

Werkgroep Openbare Ruimte