Aanpassing nieuwe subsidieregeling bewonersorganisaties

– De basissubsidie wordt verhoogd tot 15% van het oorspronkelijke bedrag.

– In het overgangsjaar 2012 houden de organisaties de administratieve ondersteuning die zij gewend zijn.

– Vanaf 2013 vindt beoordeling plaats aan de hand van een ingediend activiteitenprogramma.

– Tot 22 mei kan iedereen op het aangepaste plan reageren.

– Rond de zomer wordt het uitgewerkte voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Kijk hier voor  persbericht gemeente over aanpassingen