Nieuwe voorzitter bewonersorganisatie

Sinds vorige maand heb ik de eer de voorzitter van de bewonersorganisatie te zijn. Toen mij gevraagd werd of ik dat wilde doen, heb ik “ja” gezegd omdat mijn vrouw en ik ons direct thuis hebben gevoeld toen wij een kleine vijf jaar geleden hier kwamen wonen. Waar lag dat aan?

Voordat we verhuisden, werden we al gevraagd voor een “buurt-“borrel waar we een aantal nieuwe buren leerden kennen. Toen werden we benaderd voor een interview als nieuwe bewoners van de archipel en een tijdje daarna was er het feest voor Koninginnedag met de vrouw van één van mijn collega’s als koningin. We voelden ons welkom.
Dan laat ik andere omstandigheden die het leven hier zo prettig maken nog buiten beschouwing zoals bij voorbeeld dat de winkels op loopafstand zijn . Ja, het is hier prettig. Dat moeten we zo houden. Ik hoop daar aan bij te kunnen dragen.
19 oktober 2012, Arnout Offers