WIJKKRANT ZOEKT BEZORGERS

voor de Laan COPES van CATTENBURCH (even of oneven zijde,
in overleg met de andere bezorger)
± 70 adressen, benodigde tijd voor bezorging per editie: ± 25 min.

voor de ATJEHSTRAAT + BATJANSTRAAT tussen Atjehstraat en Riouwstraat,
± 175 adressen. Bezorgtijd ± 1 uur.
De bezorging verdelen over 2 bezorgers is mogelijk: van Koninginnegracht tot
Batjanstraat en van Bankastraat tot Batjanstraat (+ elk 1 zijde van de Batjanstraat )

De wijkkrant komt 5 x per jaar uit.
In 2021 komt de krant nog 1 x uit: op 25/11
In 2022 komt de krant uit op: 17/2, 21/4, 16/6, 22/9, 24/11.
De krant is af te halen bij het Klokhuis, Celebesstraat 4

Informatie of aanmelden bij: secretariaat@archipelwillemspark.nl