Brief aan Gemeente aangaande Vergunningen en Toezicht

Het bestuur van de Bewonersorganisatie heeft een (toegezegd) schrijven gestuurd aan de gemeente inzake het houden aan eigen regels door de gemeente, en betere handhaving.

>> zie bijgaande brief (pdf).