De eerste kinderen zijn gearriveerd

Foto Peter de Ruiter

In alle vroegte…

Op 22 januari is in het oude burgemeestershuis aan Bankaplein 3 door Kindergarden Nederland BV een kinderdagverblijf geopend, bedoeld voor 96 kinderen overdag en 44 kinderen in na-schoolse opvang.

Door de bewonersorganisatie en door omwonenden was met name vanwege verkeersveiligheid en mogelijke verkeersoverlast op het druk bereden plein bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening voor deze locatie.

De Bezwarencommissie die de gemeente adviseert wees het bezwaar af en de gemeente ging daarin mee.