Denktank Energietransitie zoekt voor het secretariaat een enthousiaste ondersteuner

Denktank Energietransitie zoekt voor het secretariaat een enthousiaste ondersteuner thumbnail

De Denktank en de Initiatiefgroep A &W zijn op zoek naar een enthousiaste bewoner / bewoonster voor de vervulling van het Secretariaat.
Wie heeft zin en tijd om deze leuke, interessante, leerzame en gezellige taak op zich te nemen?
Als gevolg van ons toenemende succes en belangstelling van bewoners in de Energietransitie zijn de Secretariaatswerkzaamheden broodnodig!

In grote lijnen omvatten de werkzaamheden het volgende:

  • Denktank bijeenkomsten (1x per maand)  bijwonen en daar een actie punten lijst van maken en verspreiden
  • Initiatiefgroep bijeenkomsten organiseren ( 1x per 3 maanden)
  • Jelle de Boer assisteren met de uitvoering van gezellige evenementen, agenda ’s bijhouden en bijspringen op allerlei zaken die voorbijkomen.

Enige handigheid in de IT komt wel van pas omdat er steeds meer digitaal wordt gecommuniceerd en gedeeld.

Tot nu toe worden deze werkzaamheden uitgevoerd door Isabelle van Milligen, maar in combinatie met haar Voorzitterschap van de Werkgroep Bewonersparticipatie & Communicatie wordt dat teveel.

Mocht je iemand uit je buurt kennen die hiervoor ook misschien belangstelling heeft dan is die ook van harte welkom om zich aan te melden.
Reacties kunnen naar Jelle en/of Isabelle worden gestuurd.
Mochten er vragen zijn dan horen we dat natuurlijk graag.

We zijn benieuwd naar jullie reactie.

Met energieke groet,

Jelle de Boer (jsdeboer@xs4all.nl)
Isabelle van Milligen (isabelle.vanmilligen@outlook.com)


Denktank Energietransitie onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een collectief energiesysteem uitmondend in een wijkenergieplan, met daarin een technisch voorkeurscenario. Er wordt nauw samengewerkt met
Energie Samen, de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties.