Een eerste stap op weg naar een Zorgzame Buurt

Hoe kunnen Archipel en Willemspark een Zorgzame Buurt worden? Met dat doel voor ogen hebben zo’n zeventig wijkbewoners op 11 juni een eerste bijeenkomst bijgewoond in het Vreedehuis aan de Riouwstraat. Het betrof in de eerste plaats een presentatie van mogelijkheden en ideeën, maar ook een behoeftepeiling: welke wederzijdse hulp kunnen en zullen we elkaar straks verlenen en wie wil zich sterk maken om dit helpen te organiseren?

Dit initiatief van de Bewonersorganisatie speelt tegen een achtergrond waarin de zorg in Nederland ons boven het hoofd groeit. Geld en personeel zijn straks in onvoldoende mate beschikbaar en daar voelen we nu al de eerste klappen van. We zullen voor georganiseerde ondersteuning en thuishulp en thuiszorg  het heft in eigen hand moeten nemen.

Op de bijeenkomst sprak Jan Smelik (foto), die al vijftien jaar geleden in Austerlitz is begonnen met een nu bloeiende zorgcoöperatie. Hij en de organisatie ‘Nederland zorgt voor elkaar’ adviseren vergelijkbare initiatieven in tal van wijken en gemeenten. Hij noemde een dergelijk initiatief ook voor stadswijken reëel, maar benadrukte goed aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden in de wijk.

Tjebbe Ypma, voorzitter van de werkgroep Zorg en Welzijn, schetste in acht stappen het te doorlopen pad voor onze wijk tot 2027. Hij meent dat we moeten streven met een kopgroep in voorjaar 2025 een ”droomscenario’ met een plan van aanpak te presenteren aan de wijkbewoners.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van dit initiatief of u aanmelden voor een actieve rol, mailt u dan naar zorgwelzijn@archipelwillemspark.nl Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u de enquête invullen op deze pagina.