Enquête afstudeeronderzoek naar Digital Twins

Link naar de enquete

Beste,

Graag wil ik u vragen om mee te werken aan mijn afstudeeronderzoek door deze enquête in te vullen. Het invullen van deze enquête neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Iedereen die 18 jaar of ouder is en in Den Haag woont mag meedoen met dit onderzoek.

Mijn naam is Sjoerd Jansma en ik voer dit onderzoek uit als onderdeel van afstuderen van mijn studie. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen waarom mensen participeren met behulp van Digital Twins. Later wordt uitgelegd wat Digital Twins zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeente Den Haag.

De gegevens die uit deze enquête worden verkregen zijn volledig anoniem en worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Bij voorbaat dank voor de tijd die u genomen hebt om deze enquête in te vullen.
Als u vragen heeft over deze enquête, neem dan contact met mij op via email s.jansma.2@umail.leidenuniv.nl

Met vriendelijke groeten,
Sjoerd Jansma