Gewijzigde planning onderhoud oostelijk deel Riouwstraat

Zoals eerder aangekondigd start de gemeente in maart 2021 met het groot onderhoud in het oostelijk
deel van de Riouwstraat, tussen Bankaplein en de Koninginnegracht. Momenteel vervangt
netbeheerder Stedin de gasleiding. Aansluitend start aannemer NL81 met het vernieuwen van de
rioolaansluitingen en het vervangen van de asfaltverharding voor straatklinkers. In deze brief wil ik u
nader informeren over de gewijzigde planning.

Planning
De werkzaamheden in het oostelijk deel van de Riouwstraat beginnen vanaf het Bankaplein.
Op maandag 15 maart start het werk waarna in vijf fasen de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Telkens is een korte periode dat er in twee fasen tegelijk wordt gewerkt.

Fase 1 15 maart tot half april 2021
Fase 2 half april tot half mei 2021
Fase 3 half mei tot eind mei 2021
Fase 4 eind mei tot half juni 2021
Fase 5 half juni tot half juli 2021

[….]

Download hier de bewonersbrief  van de gemeente >> Riouwstraat oostelijk deel bewonersbrief.pdf.