Haagse Mixer Als jij aan de knoppen zit!

Foto Gemeente Den Haag

Er zijn nog veel keuzes te maken over de toekomst van Den Haag en daar hebben we jouw hulp bij nodig. Dit doen we met de Haagse Mixer. Dit is een ‘mengpaneel’ met zes schuiven om de perfecte mix voor de stad in 2050 te maken. Per ambitie kun je aangeven hoe belangrijk dit onderwerp voor jou is. Geef bij de toelichting aan waarom je deze keuzes hebt gemaakt. Waarom kies je voor de ene ambitie? En voor de andere ambitie juist niet? Dat helpt ons enorm.

Maak per ambitie zo veel mogelijk een duidelijk keuze, dus niet op 3 in het midden, maar meer richting de 5 of een 1. Hierdoor krijgt de gemeente een beter beeld van wat bewoners écht belangrijk of niet belangrijk vinden.

De uitkomsten van de Haagse mixer zijn straks terug te vinden in de omgevingsvisie.

Ga naar de vragenlijst op https://omgevingsvisie.denhaag.nl/haagsemixer