Help padden uit de put

Persbericht
Den Haag – Elk jaar sterven tijdens de paddentrek tienduizenden amfibieën door verkeer of omdat zij vast komen te zitten in een straatput. De gemeente heeft na lang aandringen van de Partij voor de Dieren al trappetjes in straatputten geplaatst. ‘Helaas is ook het verkeer een grote oorzaak van het afnemen van de amfibieën populatie’, zegt Robin Smit van de Partij voor de Dieren. Zijn partij wil daarom dat de gemeente meer maatregelen neemt om oversteekplaatsen voor amfibieën veiliger te maken.

Ieder jaar trekken amfibieën van februari tot april vanaf hun winterverblijf naar het water om zich voort te planten. Velen worden tijdens deze trek slachtoffer van het verkeer of vinden de dood in een straatput. Vrijwilligers redden de dieren door ze uit de put te halen en ze de weg over te tillen. Deze overzet-acties worden door voorbijrazend verkeer bemoeilijkt. Bijvoorbeeld langs de Ver-Huëllweg op Scheveningen, waar het verkeer erg hard rijdt. Op dit soort locaties helpt het plaatsen van een paddenscherm om meer slachtoffers te voorkomen, weet de Partij voor de Dieren. ‘Natuurgebieden worden vaak afgesneden door wegen, met de dood tot gevolg voor veel amfibieën. ‘We moeten deze doodsoorzaak zoveel mogelijk voorkomen en meer maatregelen treffen’, aldus Smit (PvdD).
Succes
Niet alleen het verkeer is een gevaar voor de amfibieën. Ook straatputten zijn voor amfibieën levensgevaarlijk vanwege de steile wanden. Eenmaal in de put kunnen de dieren er niet zelfstandig uitklimmen. Zij sterven dan door uitputting, verhongering of verdrinking. De gemeente Den Haag heeft op initiatief van de Partij voor de Dieren al eerder circa 800 trappetjes aangelegd in straatputten. De Partij voor de Dieren pleit al sinds jaar en dag voor deze maatregel. ‘We hebben als mensen een probleem gecreëerd voor deze dieren. Een simpel trapje plaatsen is het minste dat we kunnen doen om dit op te lossen’, benadrukt Smit (PvdD). De trappetjes worden ook steeds meer geperfectioneerd, zodat ze de dieren nog beter uit de put kunnen helpen. Daarom wil zijn partij van de wethouder weten of ook wordt gekeken naar andere soorten maatregelen om de dieren nog beter te kunnen helpen.