Herstelregeling IMPULS!

Persbericht – CULTUURSCHAKEL LANCEERT IMPULS! CORONAHERSTELREGELING VOOR HAAGSE CULTUURBEOEFENING
€250.000 gemeentelijke subsidie voor Haagse vrijetijdskunsten beschikbaar

CultuurSchakel verdeelt de komende maanden een bedrag van ruim € 250.000 dat ter beschikking gesteld is door de gemeente Den Haag. Met deze speciale herstelregeling IMPULS! krijgen Haagse aanbieders van cultuurbeoefening in de vrije tijd een impuls om te herstellen van de gevolgen van de coronacrisis.

Met IMPULS! kan de Haagse culturele en creatieve vrijetijdskunstsector het hoofd bieden aan de gevolgen van de coronacrisis en tevens veerkracht ontwikkelen om de eigen organisatie wendbaar en weerbaar te maken voor de toekomst. Voor subsidie uit IMPULS! komen verschillende soorten culturele aanbieders in aanmerking: zowel Haagse verenigingen, stichtingen, als ook zzp’ers en de zogenaamde ‘informele groepen’ die in Den Haag actief zijn op het gebied van vrijetijdskunst kunnen een beroep doen op de regeling.

Aanvraag indienen
Een aanvraag kan tussen 15 juni en 15 juli 2022 worden ingediend bij CultuurSchakel. Per aanvraag is maximaal € 2.000 beschikbaar. Wees er daarom snel bij, want op = op.
Meer informatie en de volledige tekst van de Impulsregeling is te vinden op www.cultuurschakel.nl/impuls. Vanaf 15 juni a.s. is op deze webpagina ook het aanvraagformulier te downloaden.

Over CultuurSchakel
Kunst en cultuur is van onschatbare waarde voor onze stad. Onze missie is dat iedereen in Den Haag kan meemaken hoe het is om zélf kunst te beoefenen en zich door kunst van anderen te laten verrijken. Daarom werkt CultuurSchakel aan een goed, divers, inclusief en levendig Haags klimaat binnen kunst en cultuur, zowel  op school als in de vrije tijd. CultuurSchakel brengt je verder in kunst en cultuur in Den Haag.