In gesprek voor een beter Zuid-Holland

Beste meneer/mevrouw,

Graag breng ik het evenement In gesprek voor een beter Zuid-Holland bij u onder de aandacht. Voor dit evenement zijn we op zoek naar inwoners van Zuid-Holland die mee willen praten over het werk van de provincie. Helpt u mee om zo veel mogelijk Zuid-Hollanders te bereiken om onze oproep te verspreiden?

Inwoners kunnen meepraten over het werk van de provincie 
Het evenement In gesprek voor een beter Zuid-Holland vindt plaats op 20 mei van 9:00 uur tot 13:00 uur in het Archeon. Daar gaan ~100 inwoners van Zuid-Holland in gesprek over het provinciale beleid van het afgelopen jaar rondom de onderwerpen bereikbaarheid, natuur, economie, energie, wonen en leefomgeving. Provinciale Staten koppelen de opbrengsten terug aan Gedeputeerde Staten tijdens het debat van de verantwoording op 15 juni. Dit is dé kans voor inwoners om hun mening te laten horen over het werk van de provincie.

Delen berichten 
De werving van deelnemers voor het evenement is in volle gang! Om de werving een impuls te geven, vragen wij gemeentes en organisaties in de provincie Zuid-Holland om hun netwerk aan te boren. Op deze manier proberen we een diverse groep deelnemers te werven. Vandaar het verzoek om de bijgevoegde perskit (met hierin een gebruiksaanwijzing, persbericht, social media copies en beeldmateriaal) via de kanalen van uw organisatie rond te sturen.

Zelf meedoen
Behalve het delen van deze berichten in uw netwerk, bent u van harte welkom om zelf ook mee te doen aan het evenement. Geef u op via onderstaande link!

Meer informatie over dit evenement staat op https://v100zuidholland.pzh-events.nl/. Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bereiken via V100@pzh.nl

Met vriendelijke groet,
Yoram Houtsma

Organisatie In gesprek voor een beter Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland