Op 16 januari Inloopavond ORAC’s Zeeheldenkwartier inclusief deel Zeestraat en Sophialaan

Museum voor Communicatie, Zeestraat 82, Den Haag Map

Zie de uitnodigingsbrief (dd. 30-12-2019) van de Gemeente Den Haag.