Isolatie van ventilatoren op dak politiebureau

Eind januari was het dan zover; er verscheen er een enorme kraan op de Burg. Patijnlaan met schermen en kasten ter isolatie van de 4 ventilatoren op het dak van het politiebureau. Deze produceerden dag en nacht een permanente diepe brom wat veel overlast gaf aan de bewoners van de tegenoverliggende appartementen van Couperusduin. In 2021 had de politie de ventilatoren op het dak geplaatst. Deze koelen de ruimte waar de computers staan voor uitlezing van de beveiligingscamera’s.

Toen begin 2022 bleek dat het niet om een tijdelijk overlast ging, vroegen bewoners aan de politie om geluidswerende maatregelen te treffen. Dit contact startte een intensief proces van onderzoek en overleg. In eerste instantie meldde de politie dat het geproduceerde geluid op het dak van het bureau binnen de normen viel. Deze opvatting veranderde toen Peter Penning namens de politie in ging op de uitnodiging van de bewoners om metingen te verrichten op de balkons en in de appartementen. Toen bleek dat geluid is als water; het gaat een onnavolgbare weg geleid door de inrichting van de omgeving en resulteert daardoor in metingen die verschillen afhankelijk van de plaats waar deze worden verricht. Ook hier gold dit fenomeen; het geluid van de ventilatoren weerkaatste tegen de muren van Couperusduin wat resulteerde in een diepe en harde brom die dag en nacht te horen was, in de appartementen en op de balkons. Met name in de zomer verstoorde deze overlast het woonplezier, want dan staan ramen en deuren open terwijl tegelijkertijd op het dak van het politiebureau de ventilatoren op volle sterkte draaien.

Na de eerste verkenning ter plekke was duidelijk dat er wat gedaan moest worden. Een extern bureau gespecialiseerd in geluidswering ging aan de slag in opdracht van de politie. Deze verrichtte een tweede meting in en buiten de appartementen van Couperusduin. Het resulteerde in een advies om de ventilatoren in te pakken in isolerende kasten.

Die kasten staan er nu ruim een maand. Het heeft geholpen, d.w.z. dat op sommige plekken de diepe en harde brom weg is. Op andere plekken is het gebrom overgegaan in gezoem.

Al met al heeft het tijd gekost om een oplossing te vinden voor de geluidsoverlast. Tussen de eerste schriftelijke klacht en nu zitten 2 jaar, maar dat is te begrijpen gezien de ingrijpende maatregelen die zijn getroffen. Ook al is op plaatsen nog gezoem hoorbaar, duidelijk is dat de politie er alles aan heeft gedaan wat in haar vermogen ligt om de overlast te beperken. Met veel waardering spreken de bewoners over de open houding en vasthoudendheid waarmee die inzet is geleverd.

Den Haag, 9 maart 2024

Marijke van der Hoff

(Red.) Nagekomen reactie van een bewoner op bovenstaand artikel.

Zelf als bewoner van Corpenicus heb ik geklaagd in 2018-2019 van geluidoverlast via de milieudienst/politie kantoor maar er werd niets gedaan. Zij hadden toen ook metingen uitgevoerd bij mijn woning maar werd door de overheid op plank gelaten. Wij hadden ook zelf iets moeten plakken op het raam. De datum op deze nieuws klopt niet.