Kom naar de Wijkavond Zorgzame Buurt

Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag Google Maps

De zorg verschraalt, ook in onze wijk. Denkt u 11 juni mee over oplossingen?

Op dinsdag 11 juni vindt in het Vreedehuis aan de Riouwstraat de Wijkavond Zorgzame Buurt plaats. Met deze bijeenkomst anticipeert de werkgroep Zorg en Welzijn van de bewonersorganisatie Archipel/Willemspark op de verwachte verschraling van de zorg in onze wijk (en de rest van Nederland).

Iedereen is welkom om te vertellen wat zijn of haar (toekomstige) behoeftes zijn en welke oplossingen men ziet om binnen de buurt elkaar de hand te reiken. Gedacht wordt aan een informatiepunt in Het Klokhuis waar vraag en aanbod samen komen, zoals voor boodschappen doen, klusjes, vervoer en ondersteuning van mantelzorgers.

Op de avond zal Jan Smelik uit Austerlitz een verhaal houden over zijn ervaringen met het organiseren van een ‘zorgzame buurt’ in zijn woonplaats Austerlitz. Deze gemeente staat aangeschreven als een succesvolle pionier op dit gebied. Smelik is ook algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE).

Dinsdag 11 juni 2024
Vreedehuis, Riouwstraat 1
Inloop 19.00, start 19.30, einde 22.00 uur

Vul de enquête in
Buurtbewoners die niet kunnen komen op 11 juni of die hun gedachten graag (ook) aan het papier toevertrouwen, wordt verzocht voordien onderstaande vragen te beantwoorden en te mailen aan zorgwelzijn@archipelwillemspark.nl

1. Welke ideeën komen bij u op bij een Zorgzame Buurt?

2. Wat zou nodig zijn?

3. Wat is urgent?

4. Bent u of kent u mantelzorger(s) die steun nodig hebben?

5. Wilt u bijdragen aan een centraal informatiepunt?

6. Wilt u deelnemen aan een kopgroep voor de plannen?