Langetafellunch zondag 8 september op Nassauplein

ical Google outlook

Op zondagmiddag 8 september zal de derde ‘langetafellunch’ plaatsvinden op het Nassauplein. Tijdens deze culinaire activiteit zijn alle buurtbewoners van de Archipel en Willemspark welkom. Het is een gezellige gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. De organisatie achter het jaarlijkse Walking Dinner Archipel-Willemspark zorgt voor lange tafels en aankleding, de deelnemers nemen zelf eten en drinken mee om te delen met tafelgenoten. Een goochelaar zal jong en oud vermaken, petanque ballen liggen klaar, er is een speciale kindertafel voor schilder- en knutselactiviteiten, en ondernemers uit de buurt zorgen voor aankleding, verse koffie en een ijskar. Het programma start om 12.00 uur en is rond 14.00 uur afgelopen. Hou voor meer informatie de website van het Walking Dinner in de gaten, www.willemarchipel.nl.

On Sunday afternoon, September 8th, the third ‘long table lunch’ will take place on the Nassauplein. All local residents of the Archipel and Willemspark are welcome during this culinary activity. It is a pleasant opportunity to get to know each other better. The organization behind the annual Walking Dinner Archipel-Willemspark provides long tables and decoration, the participants bring their own food and drinks to share with table mates. A magician will entertain young and old, petanque balls are available, a special table for children with paint en handicraft, and entrepreneurs from the area provide decoration, fresh coffee and an ice cream truck. The program starts at 12:00 and ends around 14:00. Please keep an eye on the website of the Walking Dinner Team, www.willemarchipel.nl.