Lezing over Johannes van den Bosch in Vrijmetselarij Museum

ical Google outlook
Javastraat 2b, Den Haag Map

Johannes van den Bosch (1780 – 1844), militair, koloniaal bestuurder, minister en vrijmetselaar.
In zijn afwisselende loopbaan, die hij als militair begon, was hij minister van Koloniën en gouverneur-generaal.

Zijn uitstekende ondernemerschap op zijn landgoederen in Java verschafte hem grote rijkdom. Van den Bosch was nauw betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Handelmaatschappij en grondlegger van het cultuurstelsel, een belastingsysteem waarvan de Nederlandse schatkist veel profijt heeft gehad. In de lezing gaat Angelie Sens ook in op zijn sociale betrokkenheid o.m. bij de oprichting van de Maatschappij der Weldadigheid.

Dr. Angelie Sens is cultuurhistoricus, gespecialiseerd in kolonialisme (achttiende en negentiende eeuw), alsmede in de media tijdens het voormalig Nederlands koloniaal bewind in de Oost en de West. Ze was onder meer directeur van het Persmuseum en onderzoeker en hoofdredacteur bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

Foto: ‘Johannes van den Bosch (1780 – 1844)’, 1829 (Collectie Rijksmuseum, inv. SK-A-2166)