Louis Couperus Genootschapsdag 2024

Museum Sophiahof, Sophialaan 10, Den Haag Google Maps

Op zaterdag 13 april 2024 vindt de jaarlijkse Louis Couperus Genootschapsdag plaats in de Sophiahof te Den Haag. Niet alleen donateurs van het genootschap, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De lezingenmiddag heeft dit jaar als thema ‘De oogst van het Couperusjaar’. In 2023 werd herdacht dat Louis Couperus
100 jaar geleden overleed. Dat bracht een golf van activiteiten op gang en het werk van Couperus bleek nog volop te leven. Tijdens de Genootschapsdag blikken we terugop Couper usjaar 2023 en kijken we naar de toekomst met sprekers Ellen Deckwitz en Paul Schnabel.

In het vorig jaar verschenen Couperus Cahier ‘Mijn Couperus’ schrijft socioloog Paul Schnabel over zijn persoonlijke confrontatie met Couperus en diens oeuvre. Wat heeft Couperus voor hem betekend als opgroeiende jongeman en nu, zestig jaar na de eerste kennismaking? Welke punten van overeenkomst en verschil zijn er tussen zijn leven en dat van Couperus meer dan honderd jaar geleden? Paul Schnabel laat de lezer ook kennismaken met de brede maatschappelijke ontwikkelingen in Couperus’ tijd én in onze tijd. Deze enthousiasmerende verkenning naar een persoonlijke omgang met Couperus’ teksten nodigt de lezer uit om zich af te vragen hoe hij/zij zich
verhoudt tot Couperus.

Ellen Deckwitz won vorig jaar het Couperus-gastschrijverschap van het Atelier Néerlandais  te Parijs. Zij is ervan overtuigd dat Couperus’ oeuvre een maatschappelijke meerwaarde heeft. Het gastschrijverschap in Parijs was voor haar een uitgelezen kans om hierop te reflecteren. Hedendaagse discussies over de (on)maakbaarheid van het lot en scheidslijnen in de samenleving, kunnen mede worden verrijkt door Couperus’ schrijven over afkomst en omgeving. Deckwitz brengt ons haar antwoord op de vragen wat we tegenwoordig nog steeds aan Couperus hebben, wat de meerwaarde is van hertalen en hertellen, en waarom we jongeren moeten blijven overtuigen dat ze hem moeten lezen.

Programma zaterdag 13 april

13.15 – 13.45 uur Ontvangst met koffie en thee
13.45 – 15.00 uur Programma
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.30 uur Programma
16.30 – 17.15 uur Borrel

Locatie: Museum Sophiahof, Sophialaan 10 Den Haag

Voor meer informatie en het volledige programma gaat u naar de website van het genootschap: https://louiscouperus.nl/. Tickets voor de Genootschapsdag zijn tot 30 maart te verkrijgen in de webshop op deze website. Donateurs van het Genootschap genieten hierbij voorrang. De entreeprijs bedraagt € 35 per persoon (donateurs en doza’s van het Louis Couperus Genootschap en amices van het Louis Couperus Museum betalen € 30 per persoon), inclusief consumpties.