Madurodam gaat uitbreiden

© Foto Madurodam

Op de plek in Den Haag waar al sinds 1952 de mooiste én meest bijzondere, iconische verhalen van Nederland worden verteld.

Een proces van jaren
Om recht te doen aan ieders belangen, is Madurodam met de plannen voor de uitbreiding niet over één nacht ijs gegaan. Het is een proces van jaren geweest, met inspraak van én in goed overleg met vele partijen zoals de gemeente, omwonenden en natuurverenigingen. De eerste plannen werden in 2011 gedeeld. Na vele overlegrondes kwam er uiteindelijk een goedkeuring van de gemeenteraad op het bestemmingsplan in 2019. Gedurende alle jaren is door Madurodam altijd gezocht naar een balans tussen enerzijds de wens tot uitbreiding en anderzijds de verantwoordelijkheid richting natuur, milieu en mens.

Een strook van 0,6 hectare
De benodigde vergunningen zijn in 2023 door de gemeente afgegeven en afgelopen oktober heeft de rechter aan Madurodam groen licht gegeven voor de bomenkap. Het plan om groen te compenseren is onlangs ook goedgekeurd. Hiermee voldoet Madurodam aan alle gestelde eisen en normen. Waar het dan concreet om gaat in de plannen? Een strook van 0,6 hectare – ongeveer een voetbalveld – aan de westkant van het park. In dat gedeelte van het bos zijn alle bomen stuk voor stuk beoordeeld om te worden verplant, gesnoeid of gekapt. Dit zal gebeuren in de laatste twee weken van februari. Een paar bijzondere bomen, zoals een meerstammige eik blijft staan en krijgt een prominente plek in het uitgebreide Madurodam. Verloren groen wordt
met toestemming van de provincie in de omgeving gecompenseerd. Als afscheiding met het achterliggende bos komt er een groene ecowal, op die manier wordt een natuurlijke grens gevormd die mogelijkheden biedt aan flora en fauna. Met de aanleg van de ecowal zal in maart worden begonnen.

Meer beleving in de toekomst
In de afgelopen jaren heeft Madurodam zich ontwikkeld tot een bestemming waar beleving en attracties net zo centraal staan als de beroemde miniaturen. Dankzij de uitbreiding kan Madurodam de bezoekers ook in de toekomst blijven inspireren met nieuwe, boeiende verhalen uit onze rijke geschiedenis.

Werkzaamheden
Op woensdag 14 februari vangen de werkzaamheden aan waarmee het uitbreidingsgebied bij Madurodam wordt betrokken. Deze werkzaamheden zijn ruim voor de zomer afgerond. De eerste nieuwe attractie zal medio 2025 openen.

Updates uitbreiding
Op de Madurodam website én de social mediakanalen gaan regelmatig updates geplaatstworden van alle ontwikkelingen rondom de uitbreiding.