Nieuwe maatregelen corona


Beste mevrouw/heer,

Maandag 28 september heeft het rijk tijdens een persconferentie extra landelijke maatregelen aangekondigd. Er zijn extra maatregelen nodig die tot doel hebben de huidige snelle verspreiding van het coronavirus in te perken. De maatregelen zijn er op gericht het aantal contactmomenten terug te dringen. Deze maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur.

Op www.rijksoverheid.nl vindt u alle maatregelen. U kunt op www.vrh.nl de noodverordening teruglezen.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor uw organisatie?
We hebben de belangrijkste maatregelen voor u onder elkaar gezet.
• Binnen zijn maximaal 30 personen (incl kinderen) per ruimte toegestaan. Dit is exclusief personeel.
• Bij buitenactiviteiten geldt een maximum van 40 personen (incl kinderen). Dit is exclusief personeel.
• Is er sprake van een gezelschap? Dan geldt een maximum van 4 personen (mits 1,5m afstand gehouden kan worden). Binnen en buiten. Een gezelschap is een groep mensen die min of meer bij elkaar horen, al dan niet tijdelijk. Denk aan familie, een vriendenclub, een reisgezelschap, een sportteam, maar ook een trouwpartij, verjaardagsfeest, buurtborrel of personeelsuitje.
• Uitzondering is voor georganiseerde activiteiten van scouting, cultuur, kunst- en andere jeugdactiviteiten voor kinderen tot en met 17 jaar.
• Mondkapjes: de burgemeester vraagt iedereen een mondkapje te dragen in voor het publiek toegankelijke binnenruimtes zoals supermarkten, horeca en winkels. Dit geldt ook voor maatschappelijke voorzieningen die toegankelijk zijn voor het publiek zoals een buurthuis en een Servicepunt XL.
• De meldplicht voor bijeenkomsten tot 50 personen en de reservering voor bijeenkomsten tot 100 personen vervalt.

Basisregels blijven belangrijk
De maatregelen zoals: 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen wassen, zo veel mogelijk thuiswerken, thuisblijven bij klachten, hygiënemaatregelen treffen, bezoekersstromen scheiden, binnen vaste zitplaatsen toewijzen, blijven van belang.

Wat betekent dit voor u?
Kwetsbare mensen

We vragen u bij uw activiteit of dienstverlening nadrukkelijk rekening te houden met kwetsbare mensen (ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid) die heel ziek kunnen worden van het virus. U kunt deze mensen extra beschermen tegen het virus door venstertijden aan te bieden. Een activiteit of dienstverlening is alleen voor deze groep mensen beschikbaar.

Overleg met de beheerder van het pand dat u gebruikt
Maakt u gebruik van een pand van een maatschappelijke organisatie voor het organiseren van uw activiteit? Stem het gebruik van de ruimtes af met de organisatie of de beheerder van het pand.

Veel gestelde vragen
Antwoorden op veel gestelde vragen kunt u hier vinden. Bezoek de website van de Rijkoverheid en de gemeente Den Haag voor meer of specifieke informatie.

Waar kunt u terecht voor vragen?
Heeft u vragen over de nieuwe maatregelen? Kijk dan op de website www.denhaag.nl/coronavirus. Ook kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen de gemeente Den Haag.

Tot slot
Wij realiseren ons dat de nieuwe maatregelen een flinke impact hebben op uw organisatie. Toch zijn we genoodzaakt om er met elkaar alles aan te doen om het coronavirus in onze stad weer onder controle te krijgen. Laten we elkaar blijven steunen in deze lastige tijd. Wij wensen u veel sterkte de komende tijd!

Met vriendelijke groet,

Steven Broers

Gemeente Den Haag Publiekszaken
Directeur Stadsdelen en Wijken

Gerben Hagenaars

Gemeente Den Haag Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Directeur Jeugd en Wmo