Noodoproep voor nieuwe koffiegastvrouw/heer in ‘Het Schakelpunt’

Met spoed zoeken we een aardige vrijwilliger die in ‘Het Schakelpunt’ (de ontmoetingsruimte op de hoek van de Borneostraat en de Burg. Patijnlaan), één ochtend in de week tussen 10.00-12.00 uur, de bezoekers welkom heet en van koffie of thee voorziet. U treft daar een vast groepje senioren aan, die hun dagelijkse gang om elkaar te ontmoeten zeer waarderen. Bij voorkeur iemand, die op vrijdag kan komen. Wilt u eens komen kijken, welkom!

U kunt ook mailen naar: elseponsen@gmail.com of bel 070- 350.57.38 tussen 17.00-18.00 uur.