Ontmoeting met het college van burgemeester en wethouders

Beeld en Geluid, Zeestraat 82, Den Haag Google Maps

Dinsdag 21 maart 2023 om 19.30 uur, inloop om 19.00 uur

Het college van burgemeester en wethouders wil dichtbij en benaderbaar zijn voor bewoners en ondernemers. Wil luisteren en actie ondernemen voordat zorgen problemen worden. We brengen daarom de komende maanden een bezoek aan alle stadsdelen. Dinsdagavond 21 maart willen wij graag horen wat er speelt in de wijken Archipel Willemspark, Zeeheldenkwartier, Kortenbos, Binnenstad en Oude Centrum. Tijdens ons tweede bezoek op dinsdagavond 30 mei 2023 staan de wijken Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Schilderswijk en Transvaal centraal.

Wij nodigen u van harte uit om op 21 maart hierbij aanwezig te zijn.

Programma
U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in Beeld en Geluid, Zeestraat 82,2518 AD Den Haag. Het programma start om 19.30 uur.
Tijdens het programma stelt wethouder Arjen Kapteijns het college van burgemeester en wethouders aan u voor en vertelt kort iets over het coalitieakkoord. Ook vertelt een aantal mensen uit het publiek iets over een voor hen belangrijk thema in het stadsdeel. Daarna heeft u de mogelijkheid om informeel in gesprek te gaan met elkaar en met de burgemeester en wethouders. Het programma eindigt om 21.00 uur.

 

Komt u ook?

We stellen het zeer op prijs als u bij het programma in Beeld en Geluid aanwezig kunt zijn. Deze uitnodiging kunt u delen met anderen in de wijken Archipel Willemspark, Zeeheldenkwartier, Kortenbos, Binnenstad en Oude Centrum. Er is plek voor maximaal 140 personen.

Kunt u ons vóór 15 maart 2023 laten weten of u komt?
U kunt zich aanmelden via deze link.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders