Prinsjesfestival 2024 gaat door!

Beste vrienden en partners van Prinsjesfestival,

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Prinsjesfestival 2024 plaatsvindt! Het is een spannende periode geweest, maar met de welkome steun van onze trouwe partners gaat het lukken om weer een mooi evenement neer te zetten. Het programma biedt een diverse mix van inhoudelijke en feestelijke evenementen. We kijken er enorm naar uit om van 11 tot en met 17 september  samen het feest van de democratie te vieren.

Het thema van Prinsjesfestival 2024 luidt:
“De staat en de straat”
De menselijke maat in de rechtsstaat

Met het thema van 2024 sluit het Prinsjesfestival aan bij het maatschappelijk debat over de rol van de overheid en het functioneren van de rechtsstaat. Draait het om vertrouwen of vooral om een betrouwbare overheid?  Hoe verbinden we de wereld van de staat en de straat? Gaat een nieuw kabinet op zoek naar breed maatschappelijk draagvlak voor het beleid? Wat gaat er terecht komen van alle pleidooien voor ‘de menselijke maat’, voor betere toegang tot het recht, voor het respecteren van grondrechten? Bovendien kan er spanning ontstaan tussen gelijke rechten voor iedereen en maatwerk voor iedereen… Al deze vragen komen aan bod tijdens het Prinsjesfestival 2024.

>> het PROGRAMMA vindt u op de website van Prinsjesfestival