Samen voor een zorgzame buurt

Samen voor een zorgzame buurt thumbnail

Niets doen…?

“Niets doen is geen optie”, is de titel van een rapport over de toenemende behoefte aan zorg. Kort en krachtig en stimulerend. Het rapport gaat vooral over de toename van de zorgkosten, maar de werkgroep Zorg en Welzijn van de bewonersorganisatie Archipel/Willemspark ziet bij deze leuze meer een bloeiend wijkleven voor zich. Met een goede organisatie van onderlinge hulp, van sociaal contact en overleg met professionele zorgverleners kan de buurt veel betekenen voor mensen die hulp nodig hebben en te maken hebben [of krijgen] met de verschraling in de zorg. Zorg en welzijn zijn immers met elkaar verbonden.

Wijkavond in voorbereiding
Hoe kunnen wij een zorgzame buurt stimuleren? Wat missen we? Wat voor ideeën hebben we? Dat is de vraag die we willen voorleggen aan onze wijkbewoners op een wijkavond met sprekers en een korte enquête. Uw suggesties zullen zeer welkom zijn.

Ons plan wacht op steun van en medewerking door de gemeente Den Haag. Nieuws over de wijkavond volgt via de infokastjes bij het Klokhuis, digitale nieuwsbrief, de website van de bewonersorganisatie en via een flyer.

Onze ideeën
Een idee van de werkgroep is om buurtgenoten met beperkingen en tijdelijke hulpvragen [bijvoorbeeld na een ongeluk of operatie] in de nabije toekomst te helpen via een informatiepunt in het Klokhuis. De burenhulp moet volgens ons georganiseerd zijn omdat ieder drukke agenda’s heeft terwijl veel mensen graag bereid zijn tot hulp maar ook behoefte hebben aan stabiliteit. Ook voor de match tussen alle betrokkenen en eventuele ondersteuning en advies. In de nabije buurt georganiseerde burenhulp kan een goed antwoord zijn op de dreigende verschraling in de zorg. Praktische burenhulp, klusjeshulp, aandacht en preventieve activiteiten kunnen helpen om eenzaamheid te verlichten en erger te voorkomen.

Het mooie is dat hulp aan een buurtbewoner je ook het plezier van sociaal contact geeft. Je kunt nieuwe contacten opdoen, even babbelen of bijpraten, even je verhaal doen, praktische tips uitwisselen of de schoonheid van de wijk bezingen. Er zijn ook maatjesprojecten voor buren. Die steun vanuit burenhulp kan ook steun betekenen voor mantelzorgers en zorgverleners in onze wijken. Ook zorg verlenen in de wijk waarin je woont lijkt ons wel zo effectief en efficiënt. Daar zouden we idealiter heen willen.

Er worden in dorpen en wijken in Nederland allerlei initiatieven van onderlinge behulpzaamheid door inwoners ontplooid. Je ziet een groei in aantal buurt- coöperaties, veel dorpen of wijken hebben eigen passende projecten. Rijker Leven in het Schakelpunt is een succesvol initiatief voor sociaal contact en Het Klokhuis gaat vanaf medio 2024 weer bruisen door nieuwe plannen die nu in de maak zijn. Het kan gezelliger en behulpzaam worden: dus niets doen lijkt ons geen optie……

Tjebbe Ypma en Ite van Dijk
Werkgroep Zorg en Welzijn Archipel/Willemspark