STADgesprek Scenario’s voor het Spuiplein

Via livestream Platform STAD Den Haag Map

Tijdens het tweede STADgesprek over het Spuiplein komt ontwerper Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten) met een aantal schetsontwerpen. In elk scenario is gekozen voor een specifieke vorm van ontwerp èn gebruik. Een intensieve programmering en een prettig dagelijks verblijf gaan bijvoorbeeld lastig samen. En de ruimte is beperkt. Dat vraagt om scherpe keuzes.

Welk scenario spreekt de deelnemers en de kijkers vanuit de stad het meeste aan? Is het de ontwerpers gelukt om over de krappe grenzen van het plein heen te kijken, en rekening houden met de toekomst?

Praat mee! Meld je aan voor het STADgesprek
Meld je hier aan om mee te kijken naar de interactieve livestream van het STADgesprek Scenario’s voor het Spuiplein op 26 januari van 16.30 uur tot 18.00 uur. Tijdens de livestream van het STADgesprek is er ook ruimte voor jouw inbreng, die ter plekke besproken zal worden met de deskundigen.

Platform STAD is gevraagd om gedurende het ontwerptraject voor het nieuwe Spuiplein drie STADgesprekken te organiseren. In het eerste STADgesprek herijkten we de wensen en ideeën die eerder zijn opgehaald in de stad.
Bekijk hier het verslag >