Strengere coronamaatregelen per 13 november

Beste mevrouw/heer,

De nieuwe coronamaatregelen zijn zaterdag 13 november ingegaan. Dit om de snelle stijging van het aantal besmettingen en verdere druk op de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn er op gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Wat betekent dit voor u? In deze nieuwsbrief gaan we in op de nieuwe maatregelen die voor u van toepassing zijn:
a. Mondkapjes plicht
b. 1,5 meter afstand
c. Werk thuis tenzij het echt niet anders kan
d. Horeca
e. Coronatoegangsbewijs
f. Openingstijden
g. QR code en scannen

a. Mondkapjesplicht

 • Mondkapjes zijn vanaf 13 jaar verplicht in alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt dus ook in buurtkamers, locaties van bewonersorganisaties, welzijnslocaties enz.;
 • Mondkapjes worden gedragen als een persoon loopt of staat. Als een persoon zit, dan mag het mondkapje af.

b. 1,5 meter afstand weer verplicht

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Dit geldt voor iedereen boven de 18 jaar. Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar houden 1,5 meter afstand tot volwassenen. Onderling hoeven zij geen afstand te houden;
 • Op plekken waar een coronatoegangsbewijs geldt is afstand houden niet verplicht.

c. Werk thuis tenzij het echt niet anders kan

Uw dienstverlening kan niet vanuit huis, dan mag dit ook fysiek doorgaan. Wel aan u en uw organisatie de vraag om zo veel mogelijk thuis te werken waar dit kan en uw overige afspraken en overleggen digitaal te plannen. Dit geldt voor alle maatschappelijke organisaties, professioneel en vrijwillig.

d. Horeca

Alle horeca moet om 20.00 uur dicht. Dit betekent ook dat kookactiviteiten, waar onder samen koken en eten, tot 20.00 uur mogen duren. Wel mag er bij reguliere activiteiten een kop koffie/thee geserveerd worden. Voor zowel binnen als de buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden) geldt een coronatoegangsbewijs. Op het toegangsbewijs voor de horeca maakt het kabinet een uitzondering voor eet- en drinkgelegenheden op locaties voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen. Komt een buurtbewoner voor deze activiteit, dan is geen toegangsbewijs nodig. Komt een buurtbewoner alleen voor de horeca in het buurthuis/welzijnslocatie, dan geldt wel een check.

e. Coronatoegangsbewijs

Voor welzijnslocaties is geen coronatoegangsbewijs nodig. Bij evenementen behorende tot de reguliere exploitatie van een wijk- of buurtcentrum is dan ook geen coronatoegangsbewijs vereist. Ook zijn georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

In de volgende gevallen is wel een toegangsbewijs vanaf 18 jaar verplicht is:

 • Toegangsbewijs horeca. Zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen.
 • Toegangsbewijs extern georganiseerd evenement. Mocht op locatie een evenement plaatsvinden, dan gelden de regels voor evenementen en is een coronatoegangsbewijs verplicht.
 • Toegangsbewijs doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is, zoals een braderie.
 • Toegangsbewijs evenementen met en zonder vaste zitplaats (festivals, feesten en optredens). Een evenement is een publiek toegankelijke activiteit die gericht is op vermaak. Bij een buurt- of wijkactiviteit die georganiseerd wordt voor a) een beperkte groep mensen, b) die geen aantrekkingskracht heeft op derden (‘toeschouwers’), en c) waarbij vermaak niet het hoofddoel is hoeft geen coronatoegangsbewijs gevraagd te worden. Denk aan een buurtborrel, een burendag, een springkussen voor eigen bewoners, of een activiteit waarbij wijkbewoners gezamenlijk iets ondernemen, zoals geveltuintjes aanleggen, de buurt schoonmaken etc.
 • Toegangsbewijs georganiseerde kunst & cultuur beoefening, zoals: muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel. Toeschouwers zijn wel toegestaan.
 • Toegangsbewijs binnensport: Voor het beoefenen van sport binnen is een coronatoegangsbewijs nodig, voor buiten sporten is dit niet van toepassing.  Sportfaciliteiten, w.o. fitnessruimtes bij welzijnslocaties vallen hier ook onder. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

f. Openingstijden

Voor de reguliere welzijnsactiviteiten gelden geen strengere openingstijden. Voor een aantal onderwerpen gelden vanaf zaterdag echter wel aangepaste openingstijden:

 • Openingstijden evenementen. Voor alle evenementen geldt dat deze tot 18.00 uur mogen duren. Voorstellingen kunst en cultuur zijn hierop uitgezonderd.
 • Openingstijden horeca. De horeca sluit om 20.00 uur

g. QR code en scannen

Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.
Voor professionele en vrijwilligers organisaties die te maken hebben met activiteiten die een coronatoegangsbewijs vereisen is de “CoronaCheck Scanner” beschikbaar. Een app waarmee u eenvoudig de controle kunt uitvoeren op de coronatoegangsbewijzen. Deze is te downloaden via uw telefoon of tablet (CoronaCheck Scanner). Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

Waar kunt u terecht voor vragen?
Heeft u vragen over de geldende maatregelen? Bezoek de website van de Rijkoverheid (Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl) en de gemeente Den Haag () voor veel gestelde vragen. Ook kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen de gemeente Den Haag.

Met vriendelijke groet,

Steven Broers
Gemeente Den Haag
Publiekszaken
Directeur Stadsdelen en Wijken
en
Gerben Hagenaars
Gemeente Den Haag
Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Directeur Jeugd en Wmo