Tweede fase herinrichting Riouwstraat en werkzaamheden Stedin


De Riouwstraat wordt opnieuw ingericht, waarbij asfalt wordt vervangen door steen. Het deel tussen de Timorstraat en het Bankaplein is inmiddels voltooid. Begin volgend jaar, in maart, zal het deel tussen het Bankaplein en de Koninginnegracht worden aangepakt. In de informatiefolder vindt u alle informatie over de uitvoering en de planning.

Belangrijk aanvullend bericht betreft de vervanging van gasleidingen door Stedin. De werkzaamheden in de Riouwstraat worden na de werkzaamheden van Stedin (in januari/februari) uitgevoerd. Maar ook in de Bankastraat en Sumatrastraat gaat Stedin begin 2021 aan de slag, net als in het deel van de Riouwstraat dat al heringericht is. De bewoners van de betreffende straten hebben daarover van Stedin een informatiebrief ontvangen. U kunt de brief eventueel hier nog bekijken.