Vacature secretaris

We zoeken een betrokken Secretaris

Wil jij wat voor onze mooie buurt betekenen? Heb je een paar uur in de week over om onze organisatie te ondersteunen? De Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark zoekt een nieuwe secretaris die met ons het beleid in de wijk helpt vormgeven inzake verkeer, zorg, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en groen.

De secretaris is eindverantwoordelijk voor het administratieve deel van onze organisatie en wordt daarbij ondersteund door een professioneel secretariaat. De hoofdtaken van de secretaris zijn:

  • bereidt, in overleg met de voorzitter, de bestuursvergaderingen (1x per maand) en wijkberaden (4x per jaar) voor;
  • is eindverantwoordelijk voor de communicatie en houdt daartoe nauwe contacten met de redacties van de wijkmedia;
  • is eindverantwoordelijk voor het jaarverslag, de jaarplanning en de post.

Tijdsbesteding – wekelijks naar eigen inzicht (2-3 uur).

Reacties (of vragen), graag met cv, richten aan: secretariaat@archipelwillemspark.nl. Alle reacties worden strikt vertrouwelijk behandeld.