Vacatures bestuur

Vacatures bestuur

De Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark (A&W) zoekt twee nieuwe bestuursleden.

A&W behartigt de belangen van de bewoners van onze wijken. In goed overleg met gemeente en politiek helpen wij het beleid vorm te geven inzake verkeer, zorg, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en openbare ruimte. Het bestuur opereert actief, efficiënt en collegiaal en heeft een eigen secretariaat.

Gezocht wordt naar een voorzitter die zich betrokken voelt bij de wijk en zich wil inzetten voor het bijzondere karakter daarvan. Van de beoogde kandidaat verwachten wij bestuurlijke en sociale vaardigheden om als primus inter pares richting te kunnen geven aan de toekomst van A&W.

Gezocht wordt ook naar een bestuurslid voor het thema verkeer. In overleg met de gemeente geeft deze vorm aan de thema’s fietsbeleid, (auto)mobiliteit en openbaar vervoer in onze wijk. De kandidaat neemt daartoe deel aan onze werkgroep verkeer en gemeentelijk overleg.

Van beide vrijwillige functies wordt de werkbelasting ingeschat op maximaal 4 uur per week.


Uw reactie, graag met cv, kunt u richten aan: secretariaat@archipelwillemspark.nl. Alle sollicitaties worden strikt vertrouwelijk behandeld. Sluitingsdatum 31 maart 2020.


Download bovenstaande tekst Bestuurslid gezocht (005).