Vernieuwing van het Klokhuis in 2024: wie helpt er mee?

Een commissie met leden van de bewonersorganisatie, bestuursleden van stichting en vereniging het Klokhuis heeft de afgelopen tijd samen met wijkbewoners en de Gemeente nieuwe ideeën en plannen ontwikkeld voor het Klokhuis.
Om deze plannen en ideeën tot uitvoering te brengen is de commissie op zoek naar bewoners die interesse hebben om komend jaar te helpen bij het uitvoeren van activiteiten als vrijwilliger. Heeft u goede ideeën om activiteiten beter te organiseren en te laten samenwerken als coördinator? Dan bent u bij het Klokhuis aan het juiste adres!

De commissie is bovendien op zoek naar nieuwe bestuursleden voor Stichting het Klokhuis. Als bestuurslid houdt u zich bezig met de exploitatie en het beheer van het buurthuis en onderhoudt u contacten met verschillende netwerkpartners. Samen met de andere vrijwilligers bent u verantwoordelijk voor een leuk en gezellig buurthuis.

Heeft u interesse in één van bovenstaande werkzaamheden? Of wilt u wat meer informatie? Hiervoor kunt u zich wenden tot het huidige bestuur (Ruud Klein, ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl) of tot de commissie (Tjebbe Ypma, tj.ypma@kpnmail.nl). Voor vragen kunt u ook bellen met het Klokhuis tussen 09.00 en 13.00 uur op 070-3503511.