Versoepelingen maatregelen tegen corona

Vierde stap openingsplan per 26 juni
24 juni 2021

Beste mevrouw/heer,

Op 18 juni was er opnieuw een persconferentie. Het kabinet heeft de belangrijke vierde stap van het openingsplan aangekondigd. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Met deze nieuwsbrief zetten we de voor u relevante aanpassingen op een rijtje.

Volledige openstelling

Vanaf 26 juni is alles open met reguliere openingstijden. Wel geldt er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen-als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, de zogenaamde “doorstroomlocaties” (zoals de Servicepunten XL) geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Bij deze versoepelingen is het belangrijk om de basisregels in acht te blijven houden. Naast het aanhouden van de anderhalve meter betekent dit:

  • Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig uw handen. Nies en hoest in uw elleboog.
  • Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u direct testen op corona.

Mondkapjes
De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook in het voortgezet onderwijs blijft de mondkapjesplicht tot aan de zomervakantie nog gelden buiten de klas in het schoolgebouw.

Werken op kantoor
Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ vervalt ook. Werknemers en vrijwilligers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Let op dat op kantoor de anderhalvemeter-regel gehandhaafd moet blijven, ook in de lift of de kantine.

Huisbezoeken casemanagers gemeente
Het CJG en de WMO-wijkteams hanteert nog een aangepaste dienstverlening. Dat betekent dat onze casemanagers nu nog bij uitzondering op huisbezoek gaan. Daarbij staat het belang van de inwoner voorop. We bekijken op welke manier we de versoepelingen ook in onze dienstverlening kunnen doorvoeren.

Corona informatie- en prikpunten in de wijken
GGD Haaglanden is gestart met corona informatiepunten in de wijken. Buurtbewoners vanaf 18 jaar, die nog geen andere prikafspraak hebben, kunnen daar vragen stellen aan deskundigen van de GGD, een afspraak maken voor een coronaprik of meteen een coronaprik halen. GGD Haaglanden staat op de volgende punten:

  • 24 en 25 juni van 11.00 tot 19.00 uur Buurthuis Mandelaplein
  • 26 juni van 11.00 tot 19.00 uur Heeswijkplein (prikbus)
  • 27 juni van 11.00 tot 19.00 uur Zuiderpark

Waar kunt u terecht voor vragen?
Heeft u vragen over de geldende maatregelen? Bezoek de website van de Rijkoverheid (Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl) en de gemeente Den Haag (www.denhaag.nl/coronavirus) voor veel gestelde vragen. Ook kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen de gemeente Den Haag.

Per 26 juni gaan we een nieuwe fase in. Wij zullen u uiteraard weer informeren op het moment dat de 1,5 meter afstand niet langer in acht genomen behoeft te worden en de mondkapjesplicht volledig wordt beëindigd. We wensen u veel succes toe bij de volledige openstelling en alvast een fijne zomer.

Met vriendelijke groet,

Steven Broers
Gemeente Den Haag
Publiekszaken
Directeur Stadsdelen en Wijken

en

Gerben Hagenaars
Gemeente Den Haag
Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Directeur Jeugd en Wmo