Welk goed idee heb jij?

Er kunnen weer ideeën voor de Onbeperkt070-prijs worden ingestuurd

Voorall, dé belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, organiseert dit jaar voor de 7e keer de Onbeperkt070-prijs. Vanaf vandaag kunnen inwoners, organisaties en bedrijven weer goede voorbeelden voor het verbeteren van de toegankelijkheid in Den Haag insturen. Er is een prijs te winnen van € 5.000. Een onafhankelijke jury bepaalt welke inzending wint.

Hagenaars met een beperking willen op dezelfde wijze als ieder ander meedoen in de stad. Om gelijkwaardig mee te kunnen doen, is een toegankelijke stad onmisbaar. Dit betekent dat de openbare ruimte, gebouwen, activiteiten en voorzieningen in de stad voor iedereen goed toegankelijk moeten zijn. En dat is helaas nog niet het geval.

Om Hagenaars warm te maken om mee te doen aan de prijsvraag worden diverse activiteiten in de stad georganiseerd. De organisatoren hopen net als vorig jaar weer ongeveer 25 bruikbare ideeën te ontvangen.

Alle plannen, klein en groot, zijn welkom. Haagse inwoners mogen wensen indienen om hun buurt toegankelijker te maken, maar ook organisaties en ondernemers met concrete projecten mogen meedoen. Vanaf dit jaar mag ook een idee namens iemand anders worden genomineerd.

Alle edities van de Onbeperkt070-prijs hebben tezamen al ongeveer 300 mooie, leuke en waardevolle inzendingen opgeleverd waarvan er vele zijn gerealiseerd. In 2023 koos de jury als 1e prijs ‘De realisatie van een NAH paspoort’. De winnaar wilde Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zichtbaar maken door middel van een training aan zorgverleners en een paspoort (beschrijving) voor de mensen die deze aandoening hebben. De inzender verwachtte op die manier meer begrip voor de aandoening te kweken bij mensen die onbekend zijn met NAH. Inmiddels zijn de eerste NAH paspoorten al uitgereikt.

De tweede prijs ging in vorig jaar naar de realisatie van een toegankelijk toilet bij strandpaviljoen Grand Plage. Door de herinrichting van de Scheveningse boulevard is Grand Plage genoodzaakt de realisatie van het toegankelijke toilet uit te stellen tot het volgende seizoen. Zo blijft Voorall bijdragen aan het verder verbeteren van de toegankelijkheid in de stad.

Welk goed idee heb jij?

Iedereen kan vanaf deze week tot 16 mei initiatieven en ideeën indienen door een mail te sturen naar onbeperkt070@voorall.nl. We zien jouw originele, leuke en inspirerende initiatief graag tegemoet! Meer inspiratie en informatie vind je op onze website: www.onbeperkt070.nl.