WIJKKRANT zoekt BEZORGERS

Er zijn nog drie vacatures voor het bezorgen van onze mooie Wijkkrant.
We zoeken een bezorger/bezorgster voor Megaron en Athena op het Burg. De Monchyplein.
Deze krantenwijk bestaat uit 10 portieken met in totaal 70 adressen.

Voor de Laan Copes van Cattenburch vanaf de hoek met het Nassauplein tot aan de Koninginnegracht zoeken we een bezorg(st)er voor de oneven nummers, ca. 50 adressen.

Voor de Sophialaan en de Alexanderstraat wordt ook nog een bezorger/bezorgster gezocht. Dit gaat om ca. 40 adressen.

De volgende wijkkrant komt op donderdag 15 juni uit. De daaropvolgende kranten verschijnen op 21 september en 23 november 2023.

De bezorgers kunnen de kranten afhalen in het Klokhuis, Celebesstraat 4

Voor meer informatie: mail naar secretariaat@archipelwillemspark.nl