Wijzer in Kunstgeschiedenis

Binnenkort (start 6 en 13 oktober) gaan er twee bijzonder interessante cursussen van start in Muzee Scheveningen. De cursussen worden (corona-proof, ruime stoelopstelling) gegeven door een eerstegraads lesbevoegde kunsthistorica met meer dan 30 jaar cursuservaring. Aan de hand van keynote presentaties gaat de kunst leven. Voorkennis en aanschaf van studiemateriaal is niet noodzakelijk, er worden samenvattingen uitgereikt.

De cursus Kunst van de Oudheid is het eerste deel van de serie kunstgeschiedenis van Oudheid tot heden en vindt plaats op dinsdagochtend
vanaf 6 oktober en bestaat uit 8 bijeenkomsten, kosten € 120,—.
Tijdstip: dinsdagochtend van 10.15-12.00 uur
Data: 6 en 13 oktober; 3, 10, 17 en 24 november; 1 en 8 december 2020.
Onderwerpen: de kunst van Mesopotamië, Kreta en Mycene, Egypte, Griekenland en tenslotte de kunst van de Romeinen. Met name de Griekse en Romeinse kunst is bepalend geweest voor de westerse kunstgeschiedenis en tot op heden zichtbaar in vele kunstuitingen.

De cursus Grand Tour; reizen in de 18e eeuw start op dinsdagmiddag 13 oktober 2020 en bestaat uit 6 bijeenkomsten, kosten € 90,—.
Tijdstip: dinsdagmiddag van 12.30-14.15 uur
Data: 13 oktober; 3, 17 en 24 november; 1 en 8 december 2020
In de 18e eeuw was het gebruikelijk voor met name jonge Engelse aristocraten een, meestal langdurige, reis naar het continent te ondernemen. Steden in Italië waren favoriet.
Een van de beweegredenen om de Grand Tour te ondernemen was het aanschaffen van kunst voor het landhuis in Engeland. Maar wat waren de verdere beweegredenen? Hoe reisde men in de 18e eeuw, welke route was gangbaar, waar logeerde men, welke steden bezocht men? Welke problemen waren er onderweg? Welke kunstwerken bewonderde men het meest en wat kocht men allemaal aan onderweg. Vragen die in deze 6 bijeenkomsten beantwoord gaan worden.

Voor beide cursussen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Voor informatie en aanmelding bij de docente lucyhovinga@kpnplanet.nl of
tel. 0181-482236.