Woonruimte voor wetenschappers gezocht

De Campus Den Haag van de Universiteit Leiden verwelkomt jaarlijks vele wetenschappers uit binnen- en buitenland voor wie (tijdelijke) woonruimte gezocht wordt. Veel van de internationale wetenschappers melden zich bij het Service Centre International Staff (SCIS) in de hoop om bij aankomst over huisvesting te beschikken. Het SCIS ziet de wachtlijsten momenteel oplopen en benadert ook actief de particuliere markt.

Alle hulp is welkom
Kent u of bent u iemand die woonruimte te huur heeft in de Archipel of Willemspark? Dan heeft SCIS mogelijk een huurder. Bemiddeling is kosteloos. U kunt de woning aanmelden via www.universiteitleiden.nl/woonruimte.

Heeft u vragen? Ons email adres is scis-housing@leidenuniv.nl.