Nieuwsbrief Vrienden van Den Haag

Vrienden Van Den Haag Nieuwsbrief December 2019 (pdf)

Vanwege de diverse aspecten die van belang zijn voor A&W zoals het noodzakelijke, maar zeer gebrekkige, onderhoud van diverse (voormalige) ambassades en residenties, het beperken van het doorgaande verkeer Centrum Noord en de Leefbaarheids effect rapportages (“LER”) bijgaand de nieuwsbrief over de inzet van de Vereniging Vrienden van Den Haag voor deze doelen.

Meer nieuws: www.vriendenvandenhaag.nl