Noodkap van bomen

Ook bomen hebben een eindig leven. En in een stad is niet altijd de mogelijkheid om een boom rustig te laten sterven en het oude hout in de omringende natuur te laten opnemen. Wanneer een (bijna) dode straatboom een acuut gevaar voor inwoners vormt zal de gemeente direct ingrijpen en een zogeheten “noodkap” vergunning afgeven.

Recent is dat gedaan voor een oude kastanje op de Nassaulaan, helaas gaat dat ook gebeuren met een hemelboom op de Carnegielaan bij het Vredespaleis. Het groenbedrijf heeft deze boom onderzocht en een rapportage geleverd waaruit blijkt dat het een levensgevaarlijke boom is. De boom heeft nog maar 19% gezond hout: de rest is hol en rot en hij is aan vier kanten tot aan de buitenkant aangetast. Dit heeft direct gevolgen voor de stabiliteit. Het is zeer aannemelijk dat deze boom binnen zeer korte termijn afbreekt en omwaait en hierbij ernstige schade of zelfs letsel veroorzaakt. Ook in dit geval wordt een boom dus via een noodkap zo spoedig mogelijk verwijderd.

Werkgroep Openbare Ruimte