Observaties (12)

Lenigheid van geest
In het wijkberaad gaat regelmatig gemeentelijk beleid onder het vergrootglas. Geholpen door gespecialiseerde werkgroepen toont men zich een geduchte opponent, of een behendige onderhandelaar als dat betere resultaten belooft. Het argument dat iets voortvloeit uit staand beleid (door de gemeente te pas en te onpas gebruikt) gaat men met opmerkelijke lenigheid van geest te lijf.
Behalve toen het ging om de zogenaamde takkenactie. Het leek wel of het wijkberaad zich toen zelf verschool achter datzelfde argument. De Scheveningse Bosjes zijn ooit door de gemeente tot ‘bos’ gebombardeerd en daarom mogen er geen takken worden geruimd. Het is staand beleid en daarmee basta.
28 juni 2012 Frits Hoorweg