Observaties (15)

Stoepfietsers
Verbeeld ik het mij of is dit inderdaad een recent verschijnsel: de stoepfietser?
Ik doel daarmee niet op iemand die even van de stoep gebruikmaakt om een hindernis op de rijbaan te ontwijken. Of die het fietsen in de gewenste richting onmogelijk wordt gemaakt door irritante gemeentelijke voorschriften, zoals het eenrichtingsverkeer in het smalle gedeelte van de Javastraat. Nee, ik verbaas mij vooral over mensen die altijd op de stoep fietsen, ook als daar geen enkele aanleiding voor lijkt te zijn.
Ach, misschien zijn het wel mensen die pas op latere leeftijd fietsen hebben geleerd en die zich daardoor nooit helemaal veilig voelen op twee wielen. Als dat zo is moet ik daar ook maar begrip voor krijgen. Maar dan heb ik wel één verzoek: niet bellen om mij als voetganger opzij te jagen!
18 september 2012, Frits Hoorweg

Foto Webteam