Observaties (22)

Soeverein

Foto Webteam

De Volkskrant wijdde gisteren een hele pagina aan Louis Couperus, en meer in het bijzonder aan het huis waar hij Eline Vere zou hebben geschreven: Surinamestraat 20. Een stichting heeft geprobeerd geld bijeen te brengen om het te kopen. Dat is niet gelukt. Vervolgens heeft ze pogingen gedaan om een plaquette aan de gevel te krijgen. Ook dat is mislukt, omdat de eigenaar weigert mee te werken. Die eigenaar is de staat Egypte; het pand was ooit de residentie van de ambassadeur.
Toevallig wordt er juist nu gedebatteerd over steunverlening aan Egypte. Een goede lobbyist weet hoe je zo’n debat in je voordeel kunt laten werken. De voorzitter lijkt echter niet genegen zich tot dergelijke acties te verlagen; daarmee misschien wel handelend in de geest van de bewonderde schrijver.
Blijft wel de vraag wie De Volkskrant op deze kwestie attent heeft gemaakt.
17 januari 2013, FH