Observaties (25)

Wat een geluk
Het Willemspark krijgt binnenkort veel te verduren. De nieuwbouw van de Willemsparkschool zal ongetwijfeld veel overlast veroorzaken en dan ligt ook nog de reconstructie van de Javastraat in het verschiet.
Gelukkig is nu aan de ingang van de Schelpkade het hiernaast afgebeelde bord verschenen. Het lijkt te suggereren dat je het wijkje niet meer in mag met een vrachtwagen. Een indruk die nog wordt versterkt doordat bij de toegang tot de Frederikstraat zo’n zelfde bord is neergezet.
Het doet de vraag rijzen of bij de uitvoering van de genoemde projecten alleen kruiwagens zullen worden gebruikt.
Maar wat blijkt: bij de andere ingang van de Frederikstraat (vanaf de Mauritskade) is zo’n bord (nog?) niet te bekennen.
4 maart 2013, FH