Observaties (31)

Lezers versus schrijvers
Als lezer komen wij op internet zelden verder dan de eerste zinnen van een artikel. (Lees dit als u benieuwd bent naar de argumentatie achter deze stelling.) Het navrante is dat wij geneigd zijn dit te vergeten in de rol van ‘schrijver’. Daarom heb ik mij, als redacteur, voorgenomen zeer kritisch te kijken naar de lengte van ingeleverde artikelen. Een goed internetbericht vestigt de aandacht ergens op en verwijst naar een plek waar meer informatie te vinden is. Nu moet ik mij zelf natuurlijk wel aan die regel houden.
17 juni 2013, FH