Observaties (33)

Retentierecht in veelvoud?
De nieuwbouw aan het Prinsenvinkenpark ligt stil. Ik weet het fijne er niet van maar duidelijk lijkt dat er iemand failliet is gegaan, mogelijk de eigenaar. Aannemer en onderaannemers moeten nu maar zien dat ze nog wat betaald krijgen voor de geleverde materialen en het verrichte werk. Daartoe oefenen ze onder andere het retentierecht uit. Volgens mijn woordenboek: ‘het recht om een zaak die men onder zich heeft niet terug te geven dan tegen voldoening van hetgeen men te vorderen heeft van de eigenaar van de zaak’. Tot zover begrijp ik dat nog wel. Maar nu blijkt uit de borden aan het hek rond de bouwerij dat meerdere bedrijven ieder voor zich dat retentierecht wensen te hanteren. Levert dat niet een enorme Janboel op? Voer voor juristen.
10 oktober 2013, FH