Observaties (40)

Krantendieven
Wij zijn maar wat groos op onze lage criminaliteitscijfers. Af en toe haalt iemand een babbeltruc uit en er moet weleens een wietplantage worden ontmanteld, maar veel stelt het niet voor. Nu is mij vanmorgen gebleken dat er misschien toch reden is voor enige zorg. Bij de sigarenwinkel worden namelijk vaak kranten gestolen. In het gesprek daarover meldde een klant dat ze bij haar regelmatig uit de brievenbus worden gehaald. Hier wonen dus blijkbaar veel krantendieven!
Nou ja, het duidt in ieder geval op een hoge graad van alfabetisme. Misschien toch een reden voor trots?
27 september 2014, FH