Observaties (47)

Wist u dat huisnummers een 18e-eeuwse uitvinding zijn? Overheden konden daarmee meer vat krijgen op hun burgers, om belastingaanslagen te sturen en oproepen voor de dienstplicht vooral. Anton Tantner schreef er het boekje ‘Housenumbers’ over 1), geïllustreerd met wel 118 foto’s. De afgebeelde variant (zwarte letters op een wit vlak dat op de muur is geschilderd) staat daar overigens niet in. Het schijnt een typisch Haagse specialiteit te zijn, nog van voor de oorlog (lekker voordelig) 2). De foto hiernaast is gemaakt in de Soendastraat.
10 december 2015, FH

1) Anton Tantner, House Numbers, Reaktion Books, 2014
2) www.zoekplaatjes.nl , trefwoord: huisnummers