Ontwerp bestemmingsplan

Mijn verzoek is op de website de link te plaatsen naar het ontwerp bestemmingsplan Archipelbuurt e.o., dat aan de bewonersorganisatie is toegestuurd in het kader van het verplichte vooroverleg:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
(Helaas hebben wij geen goede link ontvangen. U moet het voorlopig met deze globale aanwijzing doen.)
“Het bestemmingplan Archipel/Willemspark moet worden vervangen. Daarom is nu een nieuw bestemmingsplan in de maak. Het is bedoeld om het rijks-beschermd stadsgezicht te beschermen. Zoals het plan er nu uitziet, is die bescherming niet volledig, bijvoorbeeld doordat op allerlei plaatsen een dakopbouw wordt toegestaan. De werkgroep ruimtelijke ordening krijgt graag commentaar. Dan kan door een e-mail aan secretariaat@archipelwillemspark.nl
Tieke Dedel, 3 februari 2014, FH